Insert:    
Visibility:     Module:   
 
You are here >ספרית הבית > קישורים  > שותפים לעשית המרכז לפדגוגיה ביקורתית
 

 שותפים לפעילות המרכז לפדגוגיה ביקורתית 

 עמותת אלון

.העמותה עוסקת בצמצום פערים חברתיים וחינוכיים באמצעות  התערבות אינטנסיבית בחינוך הילדים והנוער מהשכבות המוחלשות של החברה. מתוך אמונה  שמוביליות חברתית מתאפשרת על-ידי ההשכלה,מפעילה  אלון שורה ארוכה של תכניות חינוכיות ברחבי הארץ בהן משולבים אלפי ילדים ובני נוער.

 הרשת החברתית

"הרשת-החברתית" הוא שמו של פרויקט ייחודי אשר פועל מזה כחמש שנים במסגרת 'תכנית-קרב למעורבות בחינוך'. הפרויקט מיועד לילדים במצוקה ושותפים לו קרן-קרב, תכנית-קרב, ורשויות מקומיות במקומות שונים בארץ.  בבסיס עבודת הרשת עומד קשר של חונכות, מנטורינג, בן ילד או ילדה לבן מדריך מבוגר אשר מהווה עבורו מבוגר משמעותי.

מהפך

1997 על ידי תושבי שכונות וסטודנטים, הפועלת לצמצום פערים, לקידום זכויות חברתיות על ידי עידוד ויצירת מנהיגות מקומית ראויה בשכונות, בעיירות ובכפרים. מהפך מגשימה פעולות אלו ע"י הענקת תשתית חינוכית שוויונית ופיתוח גישות ומודלים חינוכיים-לימודיים חדשים. התנועה מבוססת על העצמה של סטודנטים ואנשי שכונות אשר פועלים יחדיו לשינוי סדרי עדיפויות וצמצום פערים חברתיים, מהרמה האישית והמקומית ביותר ועד לשינויים ברמה הלאומית

עמותת קדמה

המטרה המרכזית של העמותה היא להעלות, בצורה משמעותית, את רמת ההשכלה של בני נוער מהשכונות ומעיירות הפיתוח ע"י הקמה של בתי-ספר עיוניים איכותיים באזורים אלו.  בתי ספר אלו יכינו את כל התלמידים לתעודת בגרות מלאה וללימודים אקדמאיים, יחזקו את הדימוי העצמי ותחושת השייכות, ירחיבו את טווח השאיפות והציפיות של התלמידים ויפתחו תודעה חברתית וחשיבה ביקורתית.

העמותה פועלת לביסוס המודל שפותח ב-בית הספר קדמה בירושלים, בשכונת הקטמונים, כאלטרנטיבה ממשית ודרך חינוכית חדשה.  המודל מכוון לגשר על פערים חברתיים ובין תרבויות אתניות ומעמדות חברתיים באמצעות מתן חינוך ברמה הגבוהה ביותר, בלב הקהילה, תוך פתיחת הדלתות לכל פונה ללא סלקציה ומיון, ותוך שיתוף מלא של הקהילה .

מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה

מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך הוא הזרוע המייעצת של משרד החינוך לקידום שילובם והישגיהם החינוכיים והחברתיים של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך, מהגיל הרך ועד לחינוך מבוגרים.
המרכז הוקם בשנת 1994 ע"י משרד החינוך מתוך רצון לסייע למוסדות חינוך קולטי עלייה ולגופים הסובבים אותם ולסייע להם בבואם לבצע את תפקידם ומשימותיהם, בהתאמה לצרכים הייחודיים של בני הקהילה

עמותת פידל

חזונה של עמותת ”פידל“ הוא שקהילת יוצאי אתיופיה בישראל תהיה מעורבת בעיצוב פני החברה,בעשייה החינוכית והחברתית במדינת ישראל. אנו שואפים לאפשר לכל ילד וילדה יוצאי אתיופיה בישראל לממש את מלוא הפוטנציאל האישי שלהם במערכת החינוך הישראלית הרגילה .
עמותת פידל וצוות עובדיה משלבים בחזונם את הרצון להתקדמות אישית תוך מחויבות לסיוע לקהילה. פעילות העמותה הצליחה ליצור מאגר פעילים המשפרים את מצבם של עולי אתיופיה בארץ ומקדמים את מעמדם. פעילים אלה משמשים מנוף לקידום מעמד העדה בחברה הישראלית תוך צמצום הפערים עם החברה הקולטת ולרווחת החברה הישראלית הבין תרבותית.

עלם

עלם פוגשת את בני הנוער בבתי הספר, במרכזי מידע וסיוע ואף ברחוב ומפעילה מגוון רחב של מענים בזמן אמיתי למצוקות המאפיינות את מציאות החיים של הנוער בישראל. מדובר בבני נוער המתמודדים עם תופעות קשות של אלימות, קשיי קליטה, קשיים חברתיים, בעיות משפחתיות, ניצול מיני, חוסר קורת גג, שוטטות, סמים ואלכוהול ועוד. עלם משמשת עבורם כתובת אמיתית, ומסייעת בסלילת הדרך להשתלבות מחודשת בקהילה

עלם  פרוסה ב-25 יישובים ברחבי הארץ, מפעילה עשרות פרויקטים ומעסיקה צוות מגוון של עובדים מקצועיים, בתפקידי שטח, תכנון, פיתוח והדרכה. לצדם פועלים כ-1,500 מתנדבים שהוכשרו לתפקידם (מחציתם בני נוער), העושים מלאכת קודש יומיומית

Navigation
 

תנועות לשינוי חברתי בעולם

תנועת האיכרים חסרי האדמות בברזיל

criticalline.jpg